NAŠ TIM

Mladen Bajković
Izvršni direktor ETG grupe
mladen.bajkovic@etggrupa.com
Svetlana Bajković
Rukovodilac sektora enterijera
svetlana.bajkovic@etggrupa.me 
Slaviša Delić
Direktor trgovačke kuće INTEQ
slavisa.delic@etggrupa.com 
Luka Bajković
Direktor termogradnje
luka.bajkovic@etggrupa.me
Dragana Paćuk
Finansije i kontroling
dragana.pacuk@etggrupa.me
Balša Đuretić
Rukovodilac prodajne pripreme
balsa.djuretic@etggrupa.me 
Vaso Radonjić
Direktor hidrogradnje
vaso.radonjic@etggrupa.me
Tina Čarapić
Pravna služba
tina.carapic@etggrupa.me
 Ivan Radević
Rukovodilac prodajne mreže
ivan.radevic@etggrupa.me
Aleksandar Milojević
Rukovodilac projektnog biroa
aleksandar.milojevic@etggrupa.me
Ivana Bajković
Marketing sektor
ivana.bajkovic@etggrupa.me
Dunja Vojinović
Rukovodilac nabavke i logistike
dunja.vojinovic@etggrupa.me
Mila Kuzmanović
Tehnička priprema građevinskog sektora
mila.kuzmanovic@etggrupa.me
Marina Merdović
Šef računovodstva
marina.merdovic@etggrupa.me
Lazar Kontić
Rukovodilac servisa
lazar.kontic@etggrupa.me
  etg-logo   

KONTAKT

ETG GRUPA

Podgorica:

Adresa: Ulica 8.marta 36

Tel: +382 20 241 064

E-mail: office@etggrupa.me