NAS TIM I KONTAKTI 2019-02-08T07:40:24+00:00

 NAŠ TIM

Mladen Bajković
Izvršni direktor ETG grupe
mladen.bajkovic@etggrupa.com
Svetlana Bajković
Rukovodilac sektora enterijera
svetlana.bajkovic@etggrupa.me 
Slaviša Delić
Pomoćnik izvršnog direktora za komercijalne poslove
slavisa.delic@etggrupa.com 
Luka Bajković
Pomoćnik izvršnog direktora za proizvodnju
luka.bajkovic@etggrupa.me
Mila Kuzmanović
Tehnička priprema građevinskog sektora
mila.kuzmanovic@etggrupa.me
Balša Đuretić
Rukovodilac prodajne pripreme
balsa.djuretic@etggrupa.me 
Srdjan Iličković
Rukovodilac hidrotehnike
srdjan.ilickovic@etggrupa.me
Nina Kostić
Rukovodilac HR sektora, pravnih i opštih poslova
nina.kostic@etggrupa.me
Marina Merdović
Šef računovodstva
marina.merdovic@etggrupa.me
Aleksandar Milojević
Rukovodilac projektnog biroa
aleksandar.milojevic@etggrupa.me
etg-logo Dunja Vojinović
Rukovodilac nabavke i logistike
dunja.vojinovic@etggrupa.me
     

 KONTAKT

ETG GRUPA

Podgorica:

Adresa: Ulica 8.marta 36

Tel: +382 20 241 064

E-mail: office@etggrupa.me

 

 


ETG GRUPA

Adresa: 8. marta 36, 81000 Podgorica

Phone: +382 (0)20 241 064