NAŠ TIM

Mladen Bajković
Izvršni direktor ETG grupe
mladen.bajkovic@etggrupa.com
Svetlana Bajković
Rukovodilac sektora enterijera
svetlana.bajkovic@etggrupa.me 
Slaviša Delić
Pomoćnik izvršnog direktora za komercijalne poslove
slavisa.delic@etggrupa.com 
Luka Bajković
Pomoćnik izvršnog direktora za proizvodnju
luka.bajkovic@etggrupa.me
Mila Kuzmanović
Tehnička priprema građevinskog sektora
mila.kuzmanovic@etggrupa.me
Balša Đuretić
Rukovodilac prodajne pripreme
balsa.djuretic@etggrupa.me 
Srdjan Iličković
Rukovodilac hidrotehnike
srdjan.ilickovic@etggrupa.me
Nina Kostić
Rukovodilac HR sektora, pravnih i opštih poslova
nina.kostic@etggrupa.me
 Ivan Radević
Glavni komercijalista
ivan.radevic@etggrupa.me
Aleksandar Milojević
Rukovodilac projektnog biroa
aleksandar.milojevic@etggrupa.me
Vuk Mašanović
Marketing sektor
vuk.masanovic@etggrupa.me
Dunja Vojinović
Rukovodilac nabavke i logistike
dunja.vojinovic@etggrupa.me
  Marina Merdović
Šef računovodstva
marina.merdovic@etggrupa.me
 
  etg-logo   

KONTAKT

ETG GRUPA

Podgorica:

Adresa: Ulica 8.marta 36

Tel: +382 20 241 064

E-mail: office@etggrupa.me