Građevinarstvo 2019-06-26T11:26:22+00:00

TQ Plaza – Budva


Isporuka opreme za vodvod i kanalizaciju, termotehničke instalacije

Vila Reževići – Budva


Instalacije vodovoda i kanalizacije sa ugradnjom postrojenja za povišenje pritiska, separatora masti, bioprečišćivača otpadnih voda i izrada vodovoda za dio naselja gdje je objekat

T-com

Instalacije sistema za grijanje i hlađenje

Zgrada Univerziteta Crne Gore – Podgorica

Instalacije vodovoda i kanalizacije sa ugradnjom postrojenja za povišenje pritiska i kanalizacionog mulitilifta

Porto Montenegro – Tivat

Isporuka opreme za vodvod i kanalizaciju, termotehničke instalacije, separatori, infrastrukturu

Maxim

Instalacije sistema za grijanje i hlađenje

Normal company

Instalacije sistema za grijanje i hlađenje

Gintaš, velika pijaca – Podgorica


Izrada Protivpožarnog sistema

Delta city – Podgorica


Isporuka pumpi i pumpnih postrojenja

Hard Rock – Podgorica

Instalacije vodovoda i kanalizacije, termotehničke instalacije, oprema za kupatila, pločice, vinile, dio enterijera

 

Kroling

Instalacije sistema za vodovod i kanalizaciju, grijanje i hlađenje i sanitarnu opremu

Castelana (Tuzi) – Podgorica

Instalacije sistema za grijanje i hlađenje

 

ADRIA INVEST

• Instalacije sistema za grijanje/hlađenje VRF sistem i multi split sistema, ventilacija poslovnih prostora.
• Instalacije vodovoda i kanalizacije sa ugradnjom potopnih pumpi, postrojenja za povišenje pritiska

Zavod za izgradnju Bara 

• Instalacije sistema za grijanje/hlađenjeVRF sistem, multi split sistem
• Instalacije vodovoda i kanalizacije

G16 Topolica 1

Instalacije vodovoda i kanalizacije

Vila Apia

Instalacije vodovoda i kanalizacije

ETG GRUPA

Adresa: 8. marta 36, 81000 Podgorica

Phone: +382 (0)20 241 064