PONUDA 2017-04-24T10:13:57+00:00

IZRADA IDEJNIH RJEŠENJA

Do idejnog rješenja uglavnom se dolazi nakon studija izvodljivosti i predstavlja prvu fazu projektovanja. Pruža opis predloženog sistema u smislu ideja i koncepata, kao i određenih uslova koji se moraju zadovoljiti kako bi finalni objekat izgledao na određen način i bio funkcionalan. Naš stručni tip profesionalaca pružiće vam kompletnu uslugu izrade idejnog rješenja koje je od krucijalne važnosti za izgradnju bilo kojeg objekta.

PROJEKTOVANJE

Naše projektantske usluge obuhvataju arhitekturu, enterijer i instalacije (ViK, termotehničke instalacije, odimljavanje i natpritisni sistemi, elektroenergetske instalacije i telekomunikacije, bezbjednost i signalni sistemi) sa kompletnom projektnom dokumentacijom: idejna rješenja, idejni i glavni projekti, izvođački projekti sa detaljima za izvođenje radova, projekti izvedenog stanja, studije, analize i optimizacija postojećih instalacija i izrada elaborata energetske efikasnosti, puštanje u rad postrojenja i sistema, izradu dokumentacije za tendere i licitacije.

 

TRGOVINA

Inteq nije klasična trgovina u koju dođete i kupite ono što Vam je potrebno, Inteq je prijatelj koji će Vam pomoći da napravite Vaš dom iz snova. Dvije decenije iskustva u opremanju stambenih i poslovnih objekata, stručni inženjerski i dizajnerski timovi, bogate referenc liste, odlična podrška renomiranih proizvođača i širok asortiman dovoljni su razlozi da posetite naše izložbene salone u Podgorici i Tivtu.

Djelatnost Inteqa se fokusira na isporuku svih vrsta instalacija, opreme i materijala različitih sektora i na kompletno uređenje enterijera. Inteq zastupa više od 60 renomiranih svjetskih proizvođača u oblastima:

grijanja, ventilacije i klimatizacije

opreme za kupatila, wellness i SPA

podnih i zidnih obloga

vodovoda i kanalizacije, pumpi i pumpnih postrojenja

Osim usluga prodaje i isporuke, naši klijenti mogu koristiti i besplatne usluge savjetovanja i stručne asistencije pri izboru optimalnih rješenja kao i usluge 3D modelovanja koje će Vam omogućiti da vidite kako bi izgledao Vaš enterijer prije bilo kakvog investiranja, kao i da zajedno sa našim stručnjacima kreirate Vaš dom iz snova.

DEKORATIVNI MATERIJALI

NAMJEŠTAJ

TERMOTEHNIKA

HIDROTEHNIKA

GRAĐEVINARSTVO

ETG SERVIS

REFERENCE

DIZAJN ENTERIJERA


Dugogodišnjim iskustvom u osmišljavanju i opremanju hotela, luksuznih vila, apartmana, i kvalitetnom saradnjom sa našim dobavljačima, dostigli smo najviše nivoe ove usluge i obezbijedili mogućnost našim klijentima da za svoj novac dobiju najbolje. Posebnu pažnju obraćamo na sinhronizaciju i uklapanje vizuelnih segmenata, tekstura materijala, stilova i modnih trendova uz konstantnu brigu o maksimalnoj funkcionalnosti prostora koji uređujemo.Svaku dizajnersku priliku koristimo za stvaranje posebnog kreativnog pečata kroz koji se odražava pozitivnost naših klijenata koju smo doživjeli tokom stvaranja njihovog ambijenta iz snova.

BUDŽETIRANJE

ETG Grupa je za sve svoje klijente obezbjedila uslugu optimizacije i budzetiranja gdje je svaki projekat analiziran sa više aspekata kako tehničko-tehnoloških tako i ekonomskih.

U mogućnost smo da uradimo analizu postojećeg projekta i damo predlog optimizacije ili unaprijeđenja u cilju dobijanja potpune funkcionalnosti. U ekonomskom smislu našim klijentima pružamo opcije ponuda i omugaćavamo da biraju izmedju više alternativa kako bi došli do optimalnog rješenja za projekat i dobili što više sa što manje resursa.

Optimizacija i budžetiranje je usluga koju su prepoznali naši partneri a projekti na kojima je usvojena su Porto Novi, Porto Montenegro, Lustica bay, itd.

SERVIS I GARANCIJA

Djelatnosti našeg servisnog centra obuhvataju servis i održavanje, podešavanje parametara, funkcionalne probe i puštanje u rad:

 • Pumpi za vodu i pumpnih postrojenja
 • Sistema za grijanje, klimatizaciju i ventilaciju
 • Solarnih sistema
 • Uređaja za automatiku i automatsko upravljanje
 • Splinker stanica

Na osnovu člana 49 stav 1 Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan da pruži potrošaču garanciju u trajanju od dvije godine. Međutim, trajanje garancije može biti i duže ako je propisano od strane proizvođača a kvalitet naših proizvoda ogleda se i u činjenici da neki od njih imaju garanciju i po 30 godina.

FACILITY MANAGEMENT

Facility management predstavlja rješenje za napredno upravljanje nekretninama i svim bitnim elementima u procesu održavanja istih (potrošnja energenata, učinkovito upravljanje incidentima, upravljanje ugovorima, troškovima hladnog pogona, zadovoljavanje važeće zakonske regulative..) 

Našim angažmanom omogućavamo vam tačne i pouzdane podatke koji pružaju realnu sliku šta se dešava u vašem portofoliju nekretnina u svim aspektima vašeg djelovanja.

Uz primjenu najsavremenijeg softvera Cosept, tu smo da vam pružimo:

 • Energetsku optimizaciju objekata i energetsku efikasnost
 • Pravovremene i ispravne odluke u svim aspektima upravljanja vašim objektima
 • Pranirano i preventivno održavanje objekata
 • Minimiziraje incidentnih situacija
 • Pravovremeno mobilisanje resursa u slučaju incidentnih situacija
 • Preventivno identifikovanje i smanjenje rizika
 • Smanjenje troškova
 • Servis ili preventivno plansko održavanje
 • Podrška vašem poslovanju
 • 24 sata servisiranjezadataka
 • 24 sata pregled procesa izvršenja zadataka

Osim modula za upravljanje, ostali integrisani moduli softvera Consept su:

 • Upravljanje ugovorima
 • Upravljanje dokumentacijom
 • Upravljanje zadacima i ljudima
 • Upravljanje otpadom i recikliranje
 • Protivpožarna zaštita

ETG GRUPA

Adresa: 8. marta 36, 81000 Podgorica

Phone: +382 (0)20 241 064