Servis i garancija 2017-04-24T10:18:08+00:00

SERVIS I GARANCIJA

Djelatnosti našeg servisnog centra obuhvataju servis i održavanje, podešavanje parametara, funkcionalne probe i puštanje u rad:

  • Pumpi za vodu i pumpnih postrojenja
  • Sistema za grijanje, klimatizaciju i ventilaciju
  • Solarnih sistema
  • Uređaja za automatiku i automatsko upravljanje
  • Splinker stanica

Na osnovu člana 49 stav 1 Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan da pruži potrošaču garanciju u trajanju od dvije godine. Međutim, trajanje garancije može biti i duže ako je propisano od strane proizvođača a kvalitet naših proizvoda ogleda se i u činjenici da neki od njih imaju garanciju i po 30 godina.

ETG GRUPA

Adresa: 8. marta 36, 81000 Podgorica

Phone: +382 (0)20 241 064