22.3.2016 PREZENTACIJA GRUNDFOS PUMPI ODRŽANA U PODGORICI

/22.3.2016 PREZENTACIJA GRUNDFOS PUMPI ODRŽANA U PODGORICI

22.3.2016 PREZENTACIJA GRUNDFOS PUMPI ODRŽANA U PODGORICI

Dana 22. marta u Podgorici je održana prezentacija Grundfos pumpi a tema prezentacije je bilo specijalno izrađeno vozilo Grundfosa na kojem su instalirane pumpe za vodu, kanalizaciju i grijanje. Okupio se veliki broj montera, projektanata i ostalih lica koja su imala priliku da se putem prezentacije i interakcije informišu o pumpama i novitetima u našem proizvodnom programu.

Danski proizvođač Grundfos se dokazao vrhunskim cirkulacionim pumpama za grijanje i klimatizaciju. Danas je Grundfos najveći svijetski proizvođač cirkulacionih pumpi i pokriva oko 50% svijetskog tržišta.

Grundfos pumpe su opremljene sa ultramodernom elektronikom koja reguliše izlazni rezultat prema trenutnim potrebama. Ovo ne samo da obezbeđuje praktičnost za korisnika, već i uštedu električne energije. Gruba kategorizacija pokriva sledeće oblasti: pumpe za grijanje i hlađenje, pumpe za povišenje pritiska, bunarske pumpe, pumpe za otpadne vode, dozirne i dezinfekcione pumpe, industrijske pumpe i pumpe za vodosnabdijevanje domaćinstava.

2016-12-28T11:18:11+00:00

ETG GRUPA

Adresa: 8. marta 36, 81000 Podgorica

Phone: +382 (0)20 241 064