MENADŽMENT I ZAPOSLENI ETG GRUPE NA OBUCI – UNAPREĐENJE SARADNJE SA KLIJENTIMA

/MENADŽMENT I ZAPOSLENI ETG GRUPE NA OBUCI – UNAPREĐENJE SARADNJE SA KLIJENTIMA

ETG GRUPA

Adresa: 8. marta 36, 81000 Podgorica

Phone: +382 (0)20 241 064